Η αναδιαμόρφωση της σιλουέτας και η βελτίωση των ατελειών του σώματος μπορεί να επιτευχθεί με τον συνδυασμό διαφόρων τεχνικών. Η τελική επιλογή του είδους της θεραπείας εξαρτάται από το πρόβλημα του κάθε ατόμου. Συνήθως επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 είδη...